+370 68 465 234 info@kadastrosfera.lt
Kadastro sfera facebook Kadastro googlemap
Group 3 Created with Sketch.

Topografinė nuotrauka

Išskleisti
Topografinė nuotrauka atliekama norint projektuoti, rekonstruoti pastatus,klojant komunikacijas ir kita. Topografinėje nuotraukoje atvaizduojama situacija(aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Topografinės nuotraukos atliekamos įvairiais masteliais - 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Topografinis planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybe nustatyta tvarka. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų. Topografine nuotrauką gali sudaryti asmuo, kuris turi geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą.

Inžinerinių tinklų išpildomoji (geodezinė-kontrolinė) nuotrauka

Išskleisti
Tiesiant naujus arba rekonstruojant jau esamus inžinerinius tinklus, reikalingos inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos, šulinių kortelės – be jų negali būti vykdoma inžinerinių tinklų eksploatacija.

Kelių ir gatvių išpildomoji (geodezinė-kontrolinė) nuotrauka

Išskleisti
Tokia nuotrauka reikalinga tiesiant naują ar rekonstruojant seną kelią (gatvę) tam, kad būtų galima patikrinti ar faktiškai pastatytas inžinerinis statinys atitinka projektinėje dokumentacijoje suprojektuotus sprendinius t.y. ar nėra nukrypimo nuo techninio projekto.

Pastatų išpildomoji (geodezinė-kontrolinė) nuotrauka

Išskleisti
Geodezinė-kontrolinė nuotrauka yra daroma tam, kad būtų galima patikrinti ar faktiškai pastatytas pastatas atitinka projektinėje dokumentacijoje suprojektuotus sprendinius t.y. ar nėra nukrypimo nuo techninio projekto, dėl pastato aukštingumo, išorinių parametrų bei pastato išdėstymo nuo sklypo ribų.

Pastatų ašių nužymėjimas

Išskleisti
Svarbiausias pastatų ašių nužymėjimo tikslas – įsitikinti, kad statybų metu nebūtų nutolta nuo projekto. Pastatų ašių nužymėjimas yra būtinas, norint statyti naujus pastatus, remiantis suprojektuoto statinio koordinatėmis.
Copyright © 2016 UAB "Kadastro sfera"