+370 68 465 234 info@kadastrosfera.lt
Kadastro sfera facebook Kadastro googlemap
Group 3 Created with Sketch.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Išskleisti
Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami siekiant nustatyti tikslias žemės sklypo ribas ir tikslų jo plotą, kad vėliau naudojant, vykdant statybas, perkant, parduodant ar atliekant kitus notarinius veiksmus ar sandorius nekiltų įvairių nesusipratimų ir nesklandumų dėl faktiškai naudojamų žemės sklypo ribų ir žemės sklypo ploto vietovėje. Žemės sklypo kadastrinius matavimus gali atlikti asmuo, kuris turi matininko kvalifikacijos pažymėjimą.

Riboženklių atstatymas vietovėje

Išskleisti
Riboženkliai – tai specialūs ženklai, kurie pažymi sklypo ribas. Jie turi atitikti Vyriausybės nustatytus standartus, ir yra teisiškai saugomi. Riboženkliais gali būti žymimos sklypų ribos, nacionaliniai ir regioniniai parkai, saugomi objektai, ir kitų teritorijų ribos. Jie visada turi atitikti standartus ir gali būti statomi tik laikantis instrukcijų. Riboženklių atstatymas yra reikalingas tuomet, kada jie yra sunaikinami, kai norima įrengti ne laikinus, o nuolatinius riboženklius. Riboženklių atstatymas atliekamas pagal numatytą planą, žemėtvarkos projektą, arba kitais planavimo dokumentais.

Žemės sklypų ir pastatų naudojimosi tvarkos nustatymas

Išskleisti
Tokie planai rengiami norint nustatyti žemės/pastato naudojimo tvarką tarp bendrasavininkų. Šie planai yra būtini, kai žemės sklypas ar pastatas priklauso keliems bendraturčiams, nežinantiems, kur prasideda ir baigiasi atskiro turto ribos. Žemės sklypo ar pastato naudojimosi tvarkos nustatymo planas būtinas ir tuo atveju, jei minėtosios ribos yra žinomos, tačiau bendraturčiai pageidauja jas oficialiai sutvarkyti ir notariškai įforminti.

Pastatų, butų ir patalpų kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Išskleisti
 • Matuojame visų paskirčių pastatus, butus bei patalpas
  Darbai atliekami po naujos statybos, rekonstravimo, modernizavimo, kapitalinio remonto, paprasto remonto ir t.t. Matavimų metu nustatomi visi nekilnojamojo turto objektų kadastro duomenys – plotai, tūriai, aukščiai, rinkos vertės ir kiti parametrai, parengiama kadastrinių matavimų byla, kuri registruojama VĮ „Registrų centre“. Ši paslauga naudinga ir tiems kurie parduoda, perka, nuomoja, draudžia, įkeičia ar kitaip pertvarko savo nekilnojamąjį turtą.
 • Įvairių pastatų ir patalpų bylų paruošimas po paskirties keitimo
  Prieš keičiant statinių paskirtį, privaloma (neprivaloma) parengti techninį projektą, gauti rašytinius įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimus, tada kreiptis dėl kadastrinių matavimų ir juos registruoti VĮ „Registrų Centre“.
 • Pastatų, butų ir patalpų baigtumų nustatymas
  Nebaigti statyti ar fiziškai pažeisti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų plotą, tūrį ar kitus parametrus. Norint įregistruoti ir įteisinti nebaigtus statinius (pvz. pamatus, dalį pastato), reikia atlikti kadastrinius matavimus bei gauti iš statybos inspekcijos pažymą apie statybą be nukrypimo nuo projekto. Ši pažyma yra pagrindas įregistruoti nekilnojamuosius daiktus Nekilnojamojo turto registre. Nustatant butų, patalpų 100% baigtumą reikalinga tik atlikti kadastrinius matavimus.
 • Nekilnojamo turto objektų bylų paruošimas po padalijimo, sujungimo, atidalijimo ir patalpų perdalijimo (amalgamacijos)
  Prieš atliekant bet kokią iš išvardintų pocedūrų, taip pat privaloma kai kuriais atvejais parengti techninį projektą, gauti rašytinius įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimus, tada kreiptis dėl kadastrinių matavimų ir juos registruoti VĮ „Registrų Centre“.
 • Nekilnojamųjų daiktų nugriovimo(išnulinimo) kadastro byla
  Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas ir išregistruoti iš VĮ „Registrų centro“.
 • Neįrengtos pastogės(palėpės) ir kitų bendruosios nuosavybės teise priklausančių pastatų(patalpų) kadastriniai matavimai
  Atliekami kadastriniai matavimai, parengiami neįrengtų pastogių, pagalbinio ūkio statinių ir pan. priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės dalių paskaičiavimai pagal LR CK 4.82 str. 5 punktą.

Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Išskleisti
Atliekame visų kategorijų: kelių, gatvių, aikštelių ir pan. kadastrinius matavimus.

Atliekant kelio (gatvės) kadastrinius matavimus, formuojama kelio, kaip inžinerinio statinio, kadastro duomenų byla ir(arba) kelio juosta užimto žemės sklypo kadastro duomenų byla.

Gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą.

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

Inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Išskleisti
Atliekame visų tipų inžinerinių tinklų kadastrinius matavimus: vandentiekio, nuotekų, dujų vamzdynų ir t.t.

Nustatant vandentiekio ar nuotekų tinklų kadastro duomenis, naudojama įvairi informacija:

 • Lietuvos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai.
 • Topografiniai planai, kontrolinės ar išpildomosios nuotraukos.
 • Vandentiekio ar nuotekų tinklų šulinių kortelės ir vandentiekio ar nuotekų tinklų šulinių ir vamzdžių aprašymai (vamzdžių medžiaga, ilgis, skersmuo, gylis, altitudė, pavadinimas, numeracija, kiekis, statybos užbaigimo metai, posūkio taškai).
Copyright © 2016 UAB "Kadastro sfera"