+370 68 465 234 info@kadastrosfera.lt
Kadastro sfera facebook Kadastro googlemap
Group 3 Created with Sketch.


  • Konsultacijos nekilnojamojo turto klausimais

  • Įvairaus sudėtingumo pastatų matavimas ir planų braižymas

    Evakuacines schemas, patalpų perplanavimus ir pan.
  • Deklaracijų apie statybos užbaigimą pildymas

    Padedame pildyti deklaracijas statybos užbaigimui, prašymus užregistruoti deklaracijas. Deklaracija apie statybos užbaigimą - statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo) ir kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.
  • Nebaigtos statybos pastatų pridavimas

    Visų gautų dokumentų spalvotas skenavimas bei sukėlimas į IS “INFOSTATYBA”

Copyright © 2016 UAB "Kadastro sfera"