+370 68 465 234 info@kadastrosfera.lt
Kadastro sfera facebook Kadastro googlemap
Group 3 Created with Sketch.

Žemės sklypų formavimo, pertvarkymo projektai

Išskleisti
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams.  Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, projektas rengiamas šiais atvejais: norint padalinti, atidalinti, sujungti ar perdalinti žemės sklypus ir kt.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Išskleisti

Tai yra vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami šiais tikslais:

  • Miškui įveisti ne miško žemėje.
  • Ūkio žemės valdai pertvarkyti.
  • Ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
  • Suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą.
Copyright © 2016 UAB "Kadastro sfera"